Bardzo dużo właścicieli firm dąży do tego, by były one coraz bardziej wydajne. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu zmechanizowaniu i zrobotyzowaniu. Nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Aby lepiej zadbać o to zagadnienie, stosuje się pomiary dobiegu.

Zrobotyzowana linia produkcyjna (pracująca przy relatywnie niewielkim zaangażowaniu ze strony pracownika) powoduje, że ryzyko wypadków jest mniejsze, ale nie wyeliminowane w 100%. Poza tym należy stosować wyposażenie ochronne, które umożliwia utrzymanie bezpiecznego dystansu pomiędzy elementami składającymi się na to wyposażenie i źródłami zagrożeń.

Kluczowy jest np. pomiar realnego czasu zatrzymania maszyny (pomiar dobiegu). Warto zaznaczyć, że wyposażenie ochronne powinno zaś wykluczać sytuacje, w których operator mógłby znaleźć się w bezpośrednim zasięgu zagrożenia (występującego na danym stanowisku pracy). Nierzadko nie można jednak dokładnie określić całkowitego czasu zatrzymania maszyny. Po to właśnie są realizowane pomiary na istniejących układach, na które składają się mechaniczne elementy wykonawcze, czy elementy, które są napędzane przez siłowniki. Od czego zależy zaś rzeczywisty czas zatrzymania elementów wykonawczych? M.in. od prędkości, masy własnej, ciśnienia medium zasilającego, czasu przełączania styczników lub elektrozaworów itp. Ważne jest to, by pomiary były wykonane w warunkach rzeczywistych. A do tego służą dobiegometry. Na stronie internetowej https://racontrols.pl/bazawiedzy/pomiary-dobiegu/ jest artykuł, który szczegółowo opisuje to, czym cechują się te rozwiązania w praktyce.

Są to urządzenia dedykowane do mierzenia realnego czasu zatrzymania danego układu wykonawczego. Dzięki uzyskanym w ten sposób pomiarom można potem ustalić bezpieczny dystans wyposażenia ochronnego od miejsca zagrożenia (albo strefy zagrożenia). Dobiegometry na bieżąco mierzą ruch elementu, który może potencjalnie stwarzać zagrożenie dla pracownika na danym stanowisku. Odbywa się to np. przy pomocy enkodera linkowego, który jest przymocowany do suwaka prasy pneumatycznej. Warto dodać, że moment wyzwolenia aktywatora wyznacza się pod kątem analizy ruchu elementu wykonawczego. Za ten moment przyjmuje się zaś osiągnięcie maksymalnej prędkości elementu.

Nie wiesz, gdzie kupić te urządzenia? Warto zainteresować się ofertą podmiotu RAControls z Katowic. Eksperci oferują m.in. bezpłatną prezentację. Jeśli wykażesz zainteresowanie, to fachowcy omówią, jak to wszystko będzie pracować w praktyce na terenie Twojej firmy. Co istotne, ten katowicki podmiot oferuje nie tylko samą sprzedaż, ale także pomoc z wdrożeniem. W ofercie jest m.in. model SAFETYMAN DT2. Eksperci zaznaczają, że produkty z tej serii są jednymi z najlepszych na rynku. Należy zaznaczyć, że te dobiegometry są bardzo precyzyjne. A przecież na podstawie uzyskiwanych wyników można potem zadbać o większe bezpieczeństwo. Dodatkowo te modele są niezawodne i relatywnie proste, jeśli chodzi o samą obsługę. Takie produkty zostały wyposażone w aktywatory pozwalające zasymulować próbę wejścia w strefę niebezpieczną i czujniki mierzące prędkość ruchu. Co ważne, moment symulacji jest wyznaczany na bazie analizy prędkości ruchu. Co jeszcze jest istotne? Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, to warto skontaktować się z ekspertami z RAControls.