Pomiary dobiegu: dlaczego są istotne pod kątem bezpieczeństwa?

Bardzo dużo właścicieli firm dąży do tego, by były one coraz bardziej wydajne. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu zmechanizowaniu i zrobotyzowaniu. Nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Aby lepiej zadbać o to zagadnienie, stosuje się pomiary dobiegu. Zrobotyzowana linia produkcyjna (pracująca przy relatywnie niewielkim zaangażowaniu ze strony pracownika) powoduje, że […]